Hepsi Türk Hamamı

Hamamların bulunduğu yerlerle ilgili detaylar

  • Tarihi Çukur Hamamı

    Türkler’in İslamiyeti kabul etmeleri ve temizliğe ait hükümleri uygulamaları neticesinde, İstanbul’unfethinden sonra burada ve Osmanlı Devleti’nin dört bir yanında binlerce hamam yaptılar. On yedinci yüzyılda, sadece İstanbul’da 168 büyük karşı hamamı vardı. Türk hamamları başlıca üç kısma ayrılır: Soyunma yerleri Yıkanma yerleri: Soğukluk, Hamam; Isıtma yeri(külhan) Soyunma Yerleri Geniş bir Daha fazla oku